BEZPŁATNA INFOLINIA PN-PT: 8.00-16.00

0-800 123 444 wew. 306 i 283

KLAUZULA INFORMACYJNA - ART. 13 RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA – ART. 13 RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rodzina i Zdrowie Sp. z o.o. Pl. Kościuszki 6, 99-100 Łęczyca (dalej jako „ADO”).

  2. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem kontakt.riz@rodzinaizdrowie.pl

  3. W formularzu kontaktowym dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celach kontaktowych, nawiązania współpracy oraz w celach oferowania innych usług marketingowych lub promocyjnych przez ww. administratora danych osobowych.

  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych.

  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

  7. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych.

  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusz przepisy.

  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości skontaktowania się lub świadczenia usługi.

  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.